صندوق رفاه

برای پرداختهای اینترنتی صندوق رفاه ، شماره دانشجویی و رمز عبور خود را وارد کرده و دکمه ورود به سامانه را کلیک نمایید .

سپس از منوی صندوق رفاه ، پرداخت اقساط صندوق رفاه ، پرداخت خود را انجام دهید